Darmowa dostawa dla zamówień od 1000 zł

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument
lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo
odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty objęcia w posiadanie produktu.

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania sprzedawcy o zwrocie:

1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail sprzedawcy: sklep@lame-love.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie produktu, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z produktem oraz dowodem zakupu możesz odesłać na adres sprzedawcy: Systemy Okienne Maciej Wąsowski, ul. Bursztynowa 5, 50-214 Wrocław.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §11 Regulaminu Sklepu.

Odsyłane produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.
Do paczki włóż egzemplarz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

Reklamacje

Jako klient masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub niezgodności produktu z umową.

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Reklamację z tytułu gwarancji kieruj bezpośrednio do producenta zakupionego produktu. Jego dane znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako konsument masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: sklep@lame-love.pl, na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy: Systemy Okienne Maciej Wąsowski, ul. Bursztynowa 5, 52-214 Wrocław;

3. telefon kontaktowy: 535 002 234;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z gwarancji zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

0